inek yatağı nedir

inek yatağı nedir?

03/12/2017 0 ile admin

İnek altığı, inek yatağı çeşitleri, uygulama alanları nedir ve neden kullanılır? Hayvan konforu ve yataklık konforu nasıl sağlanır?

inek yatağı nedir?

Özellikle inekler günün en az 8 saatini aralıklar ile yatarak geçirirler ve sadece yattıkları sürede geviş getirir ve yine bu sırada süt üretirler.
İnek yatağının faydaları : İneklerin yatma süresi arttıkça ruminasyon ( geviş getirme) ve süt üretme kapasiteleri artar. Bu sebeple yetiştiriciler hayvanların daha fazla yatması ineklerin yatmaktan hoşlanacağı için konforlu ve yumuşak yatma alanı sağlamak için çaba sarf ederler.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki: aralıklar ile günde 8 saat yatan ineğin yatma konforunu artırarak yatma süresi 12 saate kadar çıkarılabiliyor.
Fazladan 4 saat fazladan yatma süresi sağlandığında inek süt veriminde Ortalama %2-3 artış sağlıyor. O halde ihtiyaca cevap verecek inek yatağı nedir ?

İnek yatağı nasıl olmalı

Hayvanların Cinslerine, Irklarına, Yaşlarına göre farklı ölçülerde ve yetiştirme modellerine göre Bağlı, Yarı Serbest, Padok olan ahırlar için farklı tip inek yatakları vardır. Ayrıca hayvan ihtiyacı ve refahı için Esneme oranları, Kalınlıkları ile konfor Özellikleri farklı olan yatakların; Puzzle-geçmeli, Rulo, Düz olarak monte edilebilen modelleri bulunmaktadır. Dünyanın en kaliteli ve 10 yıl garantili fonksiyonel, yumuşak ve konforlu inek yatağı KRAIBURG; Sağmal hayvanların yatma süresini artırarak, süt verimine ve hayvan konforuna doğrudan etki eder

İnek yatakları diğer hayvan yataklarına oranla daha konforlu ve daha yumuşak olması gerekir. İnek yatağının maksadı hayvanın yatmaktan keyif alarak daha uzun süreli yatmasını sağlamaktır. Ancak fazla yatan hayvanın altının kuru, temiz kalmasını gerekir ki, mastitis ve deri hastalıklarına neden olmamalı. Ayrıca yatarken dirsekleri çarpmaktan dolayı eklemlerine zarar vermemeli.

Hayvan altlığı olarak doğal malzemeler:

Yataklık konforu: kuru, temiz, yumuşak ve doğru malzeme.

Bazen fazladan yatmak, yataklık alanının konfor ve kalitesine bağlı olarak hayvanda çeşitli problemlere yol açabiliyor.(DEBİSKUS) yani yatma yaraları ve kıl dökülmeleri, mastitis, egzama gibi problemleri tetikleyebilir veya iyileşme sürecini uzatabilir.

Konfordan kasıt; yumuşaklık değildir, ancak yumuşaklık da konforun bir parçası kabul edilmelidir. Konfor için standart kabul edilen DIN 3763 – “Konfor sınıflarına” bakınız.
Hayvanlar Islak, nemli ve sert  zeminlerde ve yeterince yumuşak ve konforu olmayan ve uygun ölçüde olmayan yataklıklar da yatmaktan imtina ederler. Yumuşak olmayan yataklıklar (eklem) karpal problemlere sebep olur.
Uzun süre ayakta kalmak dolayısı ile topallık ve eklem rahatsızlıkları artar. Islak, nemli ve sert bir zeminde ayakta durmak: Tırnak ve ayak hastalıklarının gelişmesine neden olur. Verim düşüklüğünün yanı sıra asidoz, ayak ve eklem sorunlarına yol açmaktadır. Sonuçta hayvan kayıpları, tedavi giderleri ve süt kaybı oluşmaktadır.

Hayvan altlığı olarak bilinen doğal ortam malzemeleri olan Sap, Ot, Toprak, Kum ve Kuru dışkı, Kompost yataklık olarak kabul edilir ve kullanılır. Doğada binlerce yıl yaşayan çift tırnaklı bu hayvanlar doğal ortamları ve mera dışında sanayi tipi beton zeminli çiftliklerde yaşamak zorundalar. Bu durum hayvanların yaşam şartlarını ağır ve olumsuz yönde etkilemektedir.

Sap altlık

Sap altlık:

En çok kullanılan organik altlık materyali olmakla birlikte gübre temizliğinde probleme neden olmaktadır. Hayvan başı: 260 kg/ yıllık Sap altlık için  malzeme ihtiyacı yanı sıra yoğun işçilik gereklidir. Bazı çiftlikler sap yerine kaba ve ince talaş da kullanmaktadır.

İsrail modeli altlıklar

Kurutulmuş dışkı  (İsrail modeli) / işlenmiş dışkı, gübre Kompost altlık:

İnek yataklığı olarak kullanılan organik materyaldir. Rutubet ve neme oldukça hassas olan sitem kuru ve sıcak iklimler için uygundur. İşlenmiş kompost’un değeri 25 kg’lık torbalarda 3-€ civarındadır. Kompost altlık kullanmanın günlük işletme maliyeti 0,85-€/ inek olarak hesaplanmıştır.

 • Kompost yüksekliği en az 45-60 cm olmalı 120 cm geçmemeli.
 • Kompost yatak üzerine haftalık +10-20 cm ilave edilmeli
 • Günde 2 kere 10’ar dakika karıştırılmalı. Aksi halde kokar ve soğurlar.
 • ilk 30-40 cm karıştırılmalıdır.

Kum Altlık kullanımı:

Süt sığırı işletmelerinde en yaygın olarak kullanılan altlık materyalidir. Kum Altlık Kullanıldığında   bakteri üremesi en düşük seviyede olup diğer altlık materyallerine kıyasla daha temiz görünür. Vücut kısımlarında olumsuz rahatsızlıklar bakımından en az problem oluşturan materyal olarak kabul edilmekle birlikte. İklim koşulları ve bakım giderleri hesaplandığında ahır içinde yaşam koşullarını doğal koşullara en yakın hale getirmek için doğal malzeme ( ot, toprak, kum, dışkı) kullanımı ekonomik olmaktan çıktığı için kauçuk zemin ve altlıklar kullanılmaya başlanmıştır.

Hayvan başı yıllık 24 ton kum işletmeye maliyeti 20 Ton/€  olarak bulunmuştur. Kumun yıkanması ve su ile temizlik için hayvan başı yıllık 380 ton su işletmeye maliyeti 50 Ton/€  olarak bulunmuştur. ABD’de kum altlıkların çoğunlukla tercih edilmesi yumuşak olması ve mikrop üretmeyen inorganik yapısı dolayısı iledir.  ABD’li üreticiler için kum altlık “altın standart” olarak nitelendirilir. Her altlık materyalinin avantajları ve dezavantajları söz konusudur.

Kum altlık kullanılan çiftlikler sıyırıcı kullanmayan çiftliklerdir.  Kum aşındırıcı etki yaptığından sıyırıcıları bozar ve tüm makine ekipman ve beton üzerinde çok yüksek aşındırıcı etkisi vardır. Bu sebeple temizlik için flushing (sifon) sitemi kullanılır.

Kauçuk hayvan yatakları neden kullanılıyor?

Hayvan sağlığı ve verimliliği sanayici ve çiftçiler için çok önemli olduğuna göre: Endüstriyel çiftçiliklerin ve özellikle inek ahırlarında doğal ortam malzemeleri ( ot, toprak, kum, kompost dışkı) altlık ve yatak olarak ekonomik olarak kullanılamıyorsa Doğal malzeme temininde, dağıtımında ve bertaraf edilmesinde oluşan güçlük ve mali yük sebebi ile ekonomik ikame malzeme olarak kauçuk tercih edilmektedir. Genel olarak hayvan yatağı olarak adlandırılan malzemelerin 1970 yıllarından sonra teknolojinin gelişmesine paralel olarak önce düz levha halinde olan şilte hayvan yatakları kullanıldı.

inek yatağı nedir ?  En az 30 mm kalınlıkta olup ortalama kalınlıklar 30-65 mm kadar yataklar vardır ve sadece inek ihtiyaçlarına cevap verenlerine inek yatağı denir. Hayvanın ihtiyaçları; ırkı, yaşı ve bulunduğu iklime göre ihtiyaçlar değişiklik gösterirler. Her türlü iklimsel farklılıklarda en kullanışlı malzemenin kauçuk mamullerinden yapılan yatak ve altlıklar kabul görmüştür.

Yatak konforu

Ancak Kauçuk malzemeden hayvanlar için üretilen yataklarda sadece yumuşaklık yetmez diyen: Hayvan ve yetiştirici ihtiyaçlarına cevap veren fiziksel, geometrik, mukavemet, konfor, emniyet unsurlarını bir arada bütünlük içinde sunan  fonksiyonel  inek yatakları kullanılmaya başlanmıştır.

Alman tarım birliği DLG tarafından test ve onay almış ürünler için LİNK

fonksiyonel inek yatakları TR
Fonksiyonel hayvan yatakları ve ahır zeminleri

Sanayi tipi çiftliklerde

Hayvan yatakları ve ahır zeminleri konusunda Dünya Lideri KRAIBURG hayvan ırk ve yaşına uygun ürün çeşidi ile  yetiştirici ihtiyaçlarına cevap verir.  KRAIBURG Hayvan yatakları: yatma konforu artması sebebi ile yaklaşık + % 2-3 süt verim artışı sağlarken, daha az işçilik ve altlık (sap) ihtiyacı oluşur.

İnek başına yıllık sap-saman ihtiyacı

KRAIBURG döşenmiş durak: 40 kg / Sap döşenmiş durak: 260 kg.

inek yatağı nedir
inek yatağı nedir

İnek başına yıllık işçilik ücreti

KRAIBURG yataklı durak: 95 dakika
Sap döşenmiş durak: 265 dakika

ISO 9001 sistem sertifikalı olup Avrupa Birliği (AB) normlarına göre EC 834 / 2007 Organik tarım da kullanılabilen yegâne kauçuk yatak ve altlıklarını üretir. Bu ürünler DLG (Alman tarım birliği) tarafından Fokus test ve SIGNUM test sertifikalarını ile PAK tehlikesizlik sertifikası (İnsan ve hayvan sağlığına zararlı madde içermediği)  almış ve güvenirliği kanıtlanmıştır. inek yatağı nedir.

İnek yatak fiyatlarını belirleyici unsurlar:

 1. Esneklik oranı % si – DIN Konfor derecesi
 2. Kalınlıkları mm
 3. Ağırlıkları Kg
 4. Ölçüleri m2 .

Organik hayvancılığa uygun hayvan konforu ve hijyenik alanlar için KRAIBURG ürünlerini tercih ediniz”

Kraiburg ürünleri sığır yatak ve altlıkları; DIN 3763 – “Konfor sınıflarına” sahiptir.

Sertifikalar

Ürün Alman menşeli ve CE belgeli olup, Avrupa standartlarında canlı yetişkin hayvan ağırlığı için uygundur.

Sağmal inekler için yumuşak, konforlu ve fonksiyonel inek yatağı çeşitleri ile hayvanların yatma süresini artırırken, süt verimine ve hayvan konforuna doğrudan etki eden, dünyanın en kaliteli 10 yıl garantili inek yatakları KRAIBURG.  Hayvan yatakları Mukayese tablosu  inek yatak özellikleri mukayesesi tablosu: Tüm bilgiler DLG Alman tarım enstitüsü den alınarak listelenmiştir.

Yüksek verimli süt sığırları için önerilen KRAIBURG fonksiyonel hayvan yatakları, esneme oranları, kalınlıkları, özellikleri ve hayvan cinslerine göre değişik model, tip ve ölçülerde imal edilmiş ve Alman Tarım Birliği DLG tarafından testleri yapılarak onaylanmıştır.

10 yıl garantili hayvan yatağı sadece Kraiburg’da

KRAIBURG markalı 10 yıl garantili hayvan yatağı kullanım ömrü ortalama 40 yıldır.

 • İster 10 yıl garanti boyunca kullanın ve 10 yıl sonra alış fiyatınızın – %50 sine geri alalım,
 • İster 10 yıl sonunda ürününüzü yeni model ile yenileyin,
 • İster kullanım ömrü ortalama 40 yıl boyunca sorunsuz kullanın.

Bu taahhüt geri alım sözleşmesi ile beraber sadece KRAIBURG Logolu ürünler için geçerlidir.

Büyükbaş hayvan altlıkları ve yatak fiyatları ile inek döşeği, süngerli inek yatağı fiyatları için bizimle iletişime geçiniz.