Hayvancılıkta Kalite standartları

24/09/2020 Kapalı ile admin

Entansif hayvancılıkta belirlenmiş ve kabul görmüş kalite standartları: hayvancılık faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standartlar hazırlanırken, bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçları esas alınır. Kalitenin sağlanmasında önemli rol oynayan standartlar, bilgi ve üretim teknolojilerindeki hızlı gelişme sayesinde uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmişlerdir.

Büyükbaş Hayvancılıkta ahır ve ekipmanları için Kalite Standartları

Hayvancılıkla ilgili kalite standartları çalışmalarının, “65-Tarım” ana başlığı altındaki çeşitli alt başlıklarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu grupta en fazla standart 596 adet ile “Hayvan Yemleri” alt başlığı altında hazırlanmıştır.
Hayvansal ürünlere ilişkin standartların “67- Gıda Teknolojisi” ana başlığı altında

 • Süt ve süt ürünleri
 • Et, et ürünleri ve diğer hayvansal ürünleri

Alt başlıkları kapsamında hazırlandığı saptanmıştır. Bu gruptaki standartlar konu ile ilgili toplam standartların da yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. Hayvan Barınakları Ekipman ve Donanımı ( 65.040.10 -) ile ilgili olarak 61 adet standart yayınlanmış olmakla beraber bu nicelik olarak yetersizdir.

Gereklilikler ve kriterler

Hayvanlarla ilgili kriterler

 • Sağmal
 • Besi
 • At

Hayvancılıkta Kalite Standartları denetleyen ve derecelendiren kuruluşlar.

Standartlar ve standartları belirleyen kuruluşlar ve yönergeler

Teknik kriterler:

 • Makine
 • Ekipman
 • Ahır

Değerlendirme: 5 / 5.
 • Esneklik
 • Yük taşıma
 • Aşınma
 • Kayma direnci
 • Asit dayanımı
 • Temizlik

FOKUS testi, sığırların değerlendirmesi ve davranışsal gözlemlerinden oluşuyor.

 • Kalkarken
 • Uzanırken
 • Esneklik, deforme olabilirlik ölçümü

DLG Test Raporlaması DIG SIGNUM TEST

SIGNUM test

SIGNUM testi, hayvanlarla ilgili bir dizi kriter çiftlik uygulamasında değerlendirilmektedir. Bu test ayrıca 3 Tırnak kontrolünden oluşur Montajdan 0-3 ve 9 ay sonra.

PAH- PAK testi, hayvan ve insan sağlığına Biyo Güvenlik etkileri olabilecek Polisilik Aromatik Hidrokarbonların EN 62841-13b standartlarına göre. Konsantrasyonları.

Gereklilikler ve testler

Esneklik dışındaki tüm gereksinimler, Bu belgeye göre tüm ürünler aynı şekilde değerlendirilmiş ve belirtilmiştir. Bu belge paspaslar, sac ürünler ve kompozit sistemler için de geçerlidir.

 • Teknik kriterler: Mekanik direnç; asit direnci yaşlanma;
 • Hayvanlarla ilgili kriterler: Deforme olabilirlik ve esneklik; kayma direnci. 

NA 045-02-15 AA “Elastomer Paspaslar” Konfor standartları belgesi:

Besi, süt sığırları ve altı aylıktan büyük genç sığırlar dahil olmak üzere, sığırların yürüme ve yatma alanlarındaki ahır zemin kaplamaları için gereksinimleri ve testleri belirtir. 

DIN Standartları Komitesi Elastomer Teknolojisi (NET) Çalışma Komitesi tarafından hazırlanmıştır. 

Sabitleme ve bağlantı elemanları için herhangi bir şartname yapmaz.

Konfor standartları

Hayvan refahının bir parçası olan hayvan konforu içerisinde daha önce tanımlanmamış olan “rahat yataklık ” terimi; geçmişte kararların finansmanı için bir temel öğe olarak kullanılmıştır. Ancak üreticiler ürünlerini ne zaman konfor yatağı olduğunu ilan edebilirler? Hangi teknik ve hayvanla ilgili kriterler karşılanmalıdır? Nisan 2020’de yayınlanan bir DIN standardı konfor tanımı ve sınıflandırması konusunda netlik sağlar.

DIN 3763 – “Konfor sınıflandırması” Sığır yatak ve altlıkları için tek tip standartları belirler,

Sertifikalar

Tüm KRAIBURG ürünleri Alman menşeli ve CE belgeli olup, Avrupa standartlarında canlı yetişkin hayvan ağırlığı için uygundur.

Hayvan yatağı çeşitleri ile hayvanların yatma süresini artırırken, süt verimine ve hayvan konforuna doğrudan etki eden, dünyanın en kaliteli 10 yıl garantili inek yatakları KRAIBURG.  Hayvan yatakları Mukayese tablosu  inek yatak özellikleri mukayesesi tablosu: Tüm bilgiler DLG Alman tarım enstitüsü den alınarak listelenmiştir.

KRAIBURG hayvan yatakları ve ahır zemi kaplamaları, esneme oranları, kalınlıkları, özellikleri ve hayvan cinslerine göre değişik model, tip ve ölçülerde imal edilmiş ve Alman Tarım Birliği DLG tarafından testleri yapılarak onaylanmıştır.

Büyükbaş hayvan altlıkları ve yatak fiyatları ile inek döşeği, süngerli inek yatağı fiyatları için bizimle iletişime geçiniz.