Hayvancılıkta Kalite standartları

24/09/2020 Kapalı ile admin

Büyükbaş Hayvancılıkta ahır ve ekipmanları için Kalite Standartları

Entansif hayvancılıkta belirlenmiş ve kabul görmüş kalite standartları: hayvancılık faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standartlar hazırlanırken, bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçları esas alınır. Kalitenin sağlanmasında önemli rol oynayan standartlar, bilgi ve üretim teknolojilerindeki hızlı gelişme sayesinde uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmişlerdir.

Hayvancılıkla ilgili kalite standartları çalışmalarının, “65-Tarım” ana başlığı altındaki çeşitli alt başlıklarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu grupta en fazla standart 596 adet ile “Hayvan Yemleri” alt başlığı altında hazırlanmıştır.
Hayvansal ürünlere ilişkin standartların “67- Gıda Teknolojisi” ana başlığı altında “süt ve süt ürünleri” ile “et, et ürünleri ve diğer hayvansal ürünler” alt başlıkları kapsamında hazırlandığı saptanmıştır. Bu gruptaki standartlar konu ile ilgili toplam standartların da yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. Hayvan Barınakları Ekipman ve Donanımı ( 65.040.10 -) ile ilgili olarak 61 adet standart yayınlanmış olmakla beraber bu nicelik olarak yetersizdir.

Gereklilikler ve kriterler

 • Teknik kriterler
  • Makine
  • Ekipman
  • Ahır
 • Hayvanlarla ilgili kriterler
  • Sağmal
  • Besi

Standartlar ve standartları belirleyen kuruluşlar ve yönergeler

Standartları denetleyen ve derecelendiren kuruluşlar.

DLG Test Raporlaması DIG SIGNUM TEST


DLG logo yeşil test

Değerlendirme: 1 / 5.