Ahır havalandırma sistemleri

01/04/2020 Kapalı ile admin

Hayvan ve ahır Havalandırma Sisitemleri

Hayvan refahının en büyük düşmanı özellikle yaz aylarında sıcak-nemli iklime sahip bölgelerde Yüksek THI endeksi ile birlikte aşırı sıcaklık artışıdır. Bu koşullarla mücadele etmek için iyi hava kalitesinin sağlanması gereklidir. Ne yazık ki doğal havalandırma çoğunlukla yetersizdir ve bu nedenle dışarıdan gelecek taze havaya yer açmak amacıyla nemi ve gazı dağıtmak için cebri havalandırmayı kullanmak çok önemlidir. Ahır havalandırma ve soğutma sistemleri sadece Vantilatör ile algılanan sıcaklığı düşüren değil, çevrede biriken ısı katmanlarını yaz ve kış aylarında dağıtmak amacıyla tasarlanmış makinelerdir. Havalandırmanın temel maksadı:

  • Metabolik süreçler ve dışkıların fermantasyonu ile oluşan zararlı gazları ortamdan uzaklaştırmak,
  • Toz ve atmosferik mikrobik atılımı sağlamak,
  • Aşırı su buharının ortamdan uzaklaştırılması,
  • Amonyak emisyonu azaltmak.
  • Gerekli oksijen tedarikinin sağlanması.
  • Güneş ışınlarıyla barınağa nüfuz eden ısı etkisinin azaltılması ile sığırlarda termal stresi azaltmaktır.

Sığırlarda Isı Stresi Azaltma Teknikleri

Üretken süt inekleri, Sıcaklık nem indeksi (THI) 68 veya daha yüksek olduğunda ısı stresi yaşayabilir. ‘Daha nemli’ iklimlerde bu 72oF / 23 oC kadar düşük sıcaklıklarda oluşabilir. Sadece ısı değil, nem! Temel esas üstü kapalı ahırlarda öncelikli rutubetin içeri girmesini engellemek, rutubet kaynaklarını engellemek ve rutubetin dışarı çıkarılmasını sağlamaktır.

İneğin ısınmasını yavaşlatarak ve inekten ısı transfer hızını arttırarak stres azaltılabilir. Temel ısı stres azaltma teknikleri GÖLGE, HAVA ve SU – veya GHS içerir.

Gölge

Üzeri örtülü beslenme alanları genellikle gün boyunca güneş ışığı etkisini en aza indirmek için, doğu –batı yönünde olmalıdır. Mera veya kuru çok gölge yapıları kuzey-güney konumunda gölge batıdan doğuya doğru kayar ve böylece dinlenme alanını için yeterli olabilir.

Hava

Taze hava tedariki- Hava değişimi Yaz aylarında en azından dakika bir hava değişimi, ortamdaki nemin, gazların, ısının ve diğer kirli havanın hayvanların bulunduğu alanından uzaklaştırması için gereklidir. iyi tasarlanmış tünel veya çapraz havalandırma sistemleri ile gerekli hava değişimini sağlanabilir.

Hava sirkülasyonu İneklerin etrafındaki türbülanslı hava hareketi, konvektif ısı transferini ve buharlaşmayı artırarak “sıcak noktaları” en aza indirir. Dinlenme, besleme ve bekleme alanlarında saatte 3,5 ila 5 mil (mil) 6-9 km hava hızları tercih edilmelidir. Arka akaya yerleştirilmiş etkili fanların aralarındaki mesafe fan çaplarının en fazla 10 katı kadar olmalıdır. Yan yana uygulamalarda fanlar çaplarının 2 -3 katı kadar birbirinden ayrı olmalı. Büyük ve yüksek hacimli, düşük hızlı (HVLS) fanlar da inek seviyesinde hava hareketi sağlayabilir,

Su

İçme suyu Sıcak havalarda artan solunum ve idrara çıkma, içme suyu alımını %20 veya daha fazla artırabilir. Sulama istasyonlarının elverişli bir konumda bulunması, birden fazla ineğin erişmesine izin vermesi ve su talebine ayak uydurması gerekir. SUEVIA SULUKLAR Teklif No:

Ahır havalandırma sistemleri ve soğutma sitemleri

Üzeri kapalı ahır binalarının rutubet kaynaklarının engellenmesi veya bertaraf edilmesi gerekir. İyi bir havalandırma sistemi, nem, gaz ve toz seviyelerini kabul edilebilir seviyelere indirmek için binanın içine yeterince temiz hava taşımalıdır.

  • Sıcak hava soğuk havadan daha fazla nem tutar
  • Sıcak hava aslında soğuk havadan daha hafiftir (Avogadro Yasası olarak bilinir)

Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve bu nemin uygun şekilde havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır. Hayvan ortamlarında bulunan amonyak gazı, bu nemle kolayca birleşir ve bir kimyasal olan amonyum hidroksit oluşur.

Serbest kalan nem yaygın olarak hayvan ortamlarında bulunan toz, asit ve gazların reaksiyona girerek korozyon oranını önemli ölçüde hızlandıran bir ortam sağlar. Ahırlarda bulunan yaygın bakteri kolonileri, bina ve ekipman yüzeylerinde, bakteri üremesine ve diğer aşındırıcı asitlerin üretilmesine izin veren biyo filmler oluşturma eğilimindedir.

Temel olarak, bir binanın içindeki sıcaklık dışarıdan daha sıcak olduğunda, geceleri yoğuşma meydana gelir. Ilık, nemli hava yükselir ve soğuk çatı ile soğur. Soğudukça nem tutamaz. Aşırı nemin tavandaki yoğunlaşma damlaları gibi sona ermesi: ahır zemininden yukarı doğru yüzen bir nem bulutu düşünün.

Genellikle, işletmeler tasarruf etmek için bir ahırı sıkılaştırır. Ne yazık ki, bu havalandırma hızını azaltır ve bina sıcaklığını ve nem seviyesinin yükselmesini sağlar. Fan havalandırmalı ahırlarda, gereken nemi sürekli olarak almak için en az bir egzoz fanının çalışmasını sağlayın. Doğal olarak havalandırılan ahırlar nemi kontrol etmek için sabit bir hava değişimi gerektirir.

Doğal Havalandırma Ahır perde sistemleri VERVAEKE

Mekanik ve doğal havalandırma sisteminin birleşimi olan karma (Hibrit) havalandırma sistemi kışın havalandırmaya yardımcı olacaktır. Doğal havalandırma, binanın içi ve dışı arasındaki yerel rüzgâr ve sıcaklık farklarını kullanır. Bu, mimar ve inşaatçı alemine giren bir alandır ve etkinliği, tasarımlarına dayanmaktadır. Detay link

Mekanik havalandırma fan sistemleri

Mekanik sistemler genellikle tünel (besleme şeridine paralel hava akımı) veya çapraz (besleme şeridine dik hava akımı) havalandırma olarak tanımlanır ve fanlar sayesine yapılır. Fan seçimi, tüm havalandırma sistemleri içinde işletme maliyetleri üzerinde en yüksek etkiye sahiptir.

Yeni bir tesis için farklı havalandırma sistemleri ve tipleri arasından doğru fan seçimi yapılırken; günlük yönetim, fan bakımı ve fanların sayısı, ahır yönelimi, durak başına ayak izi, inek akışı, gübre kullanımı veya kişisel tercih gibi diğer faktörler göz önüne alınmalıdır. Tarımsal fanlar nemli ve kirli ortamlara maruz kalır ve yeterli bakımı yapılamayan fanlar verimliliklerinin yüzde 30 ila 50’sini kaybedebilir.

İyi bir havalandırma sistemi; yıl boyunca temiz hava sağlamalı ve yaz mevsiminde hızlı hareket eden hava ile yatak alanında serinlemesine yardımcı olmalıdır.

VFD Fanlar

Değişken hızlı tahrik (VFD) Fan lar yaz ve kış arasındaki geçişi hassas bir şekilde ayarlamak, teorik olarak işletme maliyetlerini her yıl için $ 6 azaltabilir. Bu, havalandırma işletme maliyetlerinin yüzde 10 ila 25’i olacaktır.

Havalandırma sistemleri için fan seçerken, Vat başına CFM (dakikada fit küp) olarak listelenen fanın havalandırma verimliliği derecesini (VER) kontrol etmek önemlidir. Test edilmemiş fanlar, bir üreticinin reklamından%50 daha az derecelendirmeye sahip olabilir, bu nedenle bağımsız olarak test edilmiş fanları bulmak önemlidir. Hava Hareketi ve Kontrol Birliği (AMCA) ve Biyo-Çevre ve Yapısal Sistemler (BESS) sistem sertifikaları veren kuruluşlardır. CFM değeri nasıl ölçülür” gelmektedir. Bu değer ölçmek için “Anemometre” cihazları ile bu değer ölçülebilir.

Fan seçimi son derece önemlidir, çünkü fan seçimi havalandırma işletme maliyetleri üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Havalandırma, ineklerin ihtiyaçlarına odaklanmalı, maliyetine değil!

Tek başına havalandırma, hayvanın termal stresini azaltmak için yetersiz olabilir. En etkili çözüm inekleri havalandırılmış haldeyken yıkamaktır: doğru hava ve su karışımı, yeterli hava alabilmeye olanak sağlar, vücut ısısını düşürür. En etkili işlem, 5 dakikalık aralıklar ile bir dakika süreyle su ile serpme işlemidir. Soğutma sisteminin en iyi uygulama alanları, ineklerin, sağım odasının çıkışındaki 360 derecelik bir nozul sistemi vasıtasıyla yukarıdan yıkandığı, çok sıcaklığın biriktiği bekleme alanı ve nüzullerin her biri 2.5 metrelik mesafede mandalların üzerine monte edildiği besleme bölgesinde hayvanlar soğutulmalıdır.