Ahır havalandırma sistemleri

01/04/2020 Kapalı ile admin

Havalandırma Sistemleri

Hayvan refahının en büyük düşmanı özellikle yaz aylarında sıcak-nemli iklime sahip bölgelerde Yüksek THI endeksi ile birlikte aşırı sıcaklık artışıdır. Bu koşullarla mücadele etmek için iyi hava kalitesinin sağlanması gereklidir. Ne yazık ki doğal havalandırma çoğunlukla yetersizdir ve bu nedenle dışarıdan gelecek taze havaya yer açmak amacıyla nemi ve gazı dağıtmak için cebri havalandırmayı kullanmak çok önemlidir. Ahır havalandırma ve soğutma sistemleri sadece Vantilatör ile algılanan sıcaklığı düşüren değil, çevrede biriken ısı katmanlarını yaz ve kış aylarında dağıtmak amacıyla tasarlanmış makinelerdir.

Ahır havalandırma sistemleri maksadı

  • Metabolik süreçler ve dışkıların fermantasyonu ile oluşan zararlı gazları ortamdan uzaklaştırmak,
  • Toz ve atmosferik mikrobik atılımı sağlamak,
  • Aşırı su buharının ortamdan uzaklaştırılması,
  • Amonyak emisyonu azaltmak.
  • Güneş ışınlarıyla barınağa nüfuz eden ısı etkisinin azaltılması ile sığırlarda termal stresi azaltmaktır.
  • Gerekli oksijen tedarikinin sağlanması.
  • Hayvanların ihtiyacı olan taze ve yeterli havayı sağlamaktır.

Sığırlarda Isı Stresi Azaltma Teknikleri

Üretken süt inekleri, Sıcaklık nem indeksi (THI) 68 veya daha yüksek olduğunda ısı stresi yaşayabilir. ‘Daha nemli’ iklimlerde bu 72oF / 23 oC kadar düşük sıcaklıklarda oluşabilir. Sadece ısı değil, nem! Temel esas üstü kapalı ahırlarda öncelikli rutubetin içeri girmesini engellemek, rutubet kaynaklarını engellemek ve rutubetin dışarı çıkarılmasını sağlamaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz sığırcılığında önemli verim kayıplarına yol açan sıcaklık-nem stresinin oluşabileceği zaman dilimlerini önceden tahmin etmek, böylelikle çiftçilerimizin gerekli önlemleri almasını sağlayarak, kayıplarını en aza indirmek amacıyla “Sıcaklık-Nem İndeksi Programı (SINEP)” hazırlanmıştır. 

Ahır havalandırma sistemleri ineğin ısınmasını yavaşlatarak ve inekten ısı transfer hızını arttırarak stres azaltılabilir. Temel ısı stres azaltma teknikleri GÖLGE, HAVA ve SU – ve gerekiyorsa SOĞUTMA.

Gölge

Üzeri örtülü beslenme alanları genellikle gün boyunca güneş ışığı etkisini en aza indirmek için, doğu –batı yönünde olmalıdır. Mera veya kuru çok gölge yapıları kuzey-güney konumunda gölge batıdan doğuya doğru kayar ve böylece dinlenme alanını için yeterli olabilir.

Hava

Sığırların hava ihtiyacı

Örneğin bir sağmal ineğin hava ihtiyacı, yaklaşık 40 insanın hava ihtiyacı kadardır. Ahırdaki havanın saatte 6-8 defa değişmesi gereklidir. Bu nedenle çiftliklerde fan kullanılması kaçınılmazdır. Temiz hava teneffüs edemeyen sığırların sağlıkları da etkilenir. Doğru ve sağlıklı bir iklimlendirme ile yüksek verim elde etmenize yardımcı olmak için farklı tasarımlarda güçlü ve sessiz fan çeşitleri bulunmaktadır. Ahır içinde iyi bir iklim, yüksek inek konforu için temel bir gereklilik olan ahır havalandırma sistemleridir.

Taze hava tedariki- Hava değişimi

Yaz aylarında en azından dakika bir hava değişimi, ortamdaki nemin, gazların, ısının ve diğer kirli havanın hayvanların bulunduğu alanından uzaklaştırması için gereklidir. Iyi tasarlanmış tünel veya çapraz havalandırma sistemleri ile gerekli hava değişimini sağlanabilir.

Çatı eğimi 4 / 12 neredeyse 30 derece olmalıdır. Çatı eğimi aynı zamanda doğal olarak havalandırılan bir binanın performansını da etkiler. Uygun bir çatı eğimi, bina içindeki hava karışımını ve binadaki havalandırma oranını artırır. İdeal çatı eğimi 4:12’dir . Sığ bir çatı eğimi (3:12’den az) veya düz bir tavan, kaldırma kuvveti nedeniyle hava hareketini azaltacaktır. Bu, hava boşluklarının durgunlaşmasına, havalandırma oranının azalmasına ve nem, ısı, gaz ve koku birikiminin artmasına neden olur. Daha dik bir çatı eğimi, kaldırma kuvveti nedeniyle yukarı doğru hava hareketini artırabilir, bu da hava değişim oranını artırır. Bununla birlikte, 6:12’den büyük çatı eğimleri, gelen havanın içerideki havayla karışmadan binadan çıkmasına neden olabilir, bu da hayvan bölgesinde hava karışımının zayıf olmasına ve nemli, bayat, sıcak hava ceplerinin oluşmasına neden olabilir.

Hava sirkülasyonu

İneklerin etrafındaki türbülanslı hava hareketi, konvektif ısı transferini ve buharlaşmayı artırarak “sıcak noktaları” en aza indirir. Dinlenme, besleme ve bekleme alanlarında saatte 3,5 ila 5 mil (mil) 6-9 km hava hızları tercih edilmelidir. Arka akaya yerleştirilmiş etkili fanların aralarındaki mesafe fan çaplarının en fazla 10 katı kadar olmalıdır. Yan yana uygulamalarda fanlar çaplarının 2 -3 katı kadar birbirinden ayrı olmalı. Büyük ve yüksek hacimli, düşük hızlı (HVLS) fanlar da inek seviyesinde hava hareketi sağlayabilir,

Su

İçme suyu Sıcak havalarda artan solunum ve idrara çıkma, içme suyu alımını %20 veya daha fazla artırabilir. Sulama istasyonlarının elverişli bir konumda bulunması, birden fazla ineğin erişmesine izin vermesi ve su talebine ayak uydurması gerekir.

Hayvanları Soğutma

Tek başına havalandırma, hayvanın termal stresini azaltmak için yetersiz olabilir. En etkili çözüm inekleri havalandırılmış haldeyken yıkamaktır: doğru hava ve su karışımı, yeterli hava alabilmeye olanak sağlar, vücut ısısını düşürür. En etkili işlem, 5 dakikalık aralıklar ile bir dakika süreyle su ile serpme işlemidir. Soğutma sisteminin en iyi uygulama alanları, ineklerin, sağım odasının çıkışındaki 360 derecelik bir nozul sistemi vasıtasıyla yukarıdan yıkandığı, çok sıcaklığın biriktiği bekleme alanı ve nüzullerin her biri 2.5 metrelik mesafede mandalların üzerine monte edildiği besleme bölgesinde hayvanlar soğutulmalıdır.

Neden hayvanları Soğutmalıyız

Üretim ve sağlık sorunlarından kaçınmak için inekleri ahıra almak ve yatması için etkili bir soğutma yapmalıyız. Isı stresi koşulları sırasında, ineğin ayağa kalkıp kalkmayacağını veya yatıp yatmayacağını çekirdek vücut sıcaklığı kontrol ediyor gibi görünmektedir. Grant’in bir Cornell projesinin özetine göre, bu tetik 102 °F’de var. İnekler, vücut sıcaklıkları 102 °F’ye ulaştığında ayağa kalkar ve vücut sıcaklıkları yaklaşık 100,9 °F’ye ulaşana kadar yatmaya geri dönmezler.”

101°F/ 38°C’de bir inek en rahat ettiği ortam ve konfor bölgesinde ve üretimi, performansı ve sağlığı en iyi durumda oluyor. Birinci hedef, onu durak içinde olabildiğince rahat tutmak için proaktif olarak çevreyi manipüle ederek ve ısı stresinin etkilerini sınırlamaktır.

İnekler, tüylerinin daha fazlasını hava akımına maruz bırakarak vücut ısısını düşürmek için sıcak olduğunda ayakta dururlar. Hemen hemen her yatak tipinin yalıtkan doğasıyla temasın ortadan kaldırılması ek bir avantajdır. Bir Wisconsin çalışmasında, THI’yi (sıcaklık nem indeksi) 56’dan 74’e yükseltmek, ineklerin yatma süresini günde üç saat azaltmasına ve sokakta günde iki saat daha beklemesine neden oldu.

Ahır havalandırmasının önemi

Üzeri kapalı ahır binalarının rutubet kaynaklarının engellenmesi veya bertaraf edilmesi gerekir. İyi bir havalandırma sistemi, nem, gaz ve toz seviyelerini kabul edilebilir seviyelere indirmek için binanın içine yeterince temiz hava taşımalıdır.

  • Sıcak hava soğuk havadan daha fazla nem tutar
  • Sıcak hava aslında soğuk havadan daha hafiftir (Avogadro Yasası olarak bilinir)

Amonyak emisyonu (salınımı)

Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve bu nemin uygun şekilde havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır. Hayvan ortamlarında bulunan amonyak gazı, bu nemle kolayca birleşir ve bir kimyasal olan amonyum hidroksit oluşur.

Ahır hava kalitesi

Serbest kalan nem yaygın olarak hayvan ortamlarında bulunan toz, asit ve gazların reaksiyona girerek korozyon oranını önemli ölçüde hızlandıran bir ortam sağlar. Ahırlarda bulunan yaygın bakteri kolonileri, bina ve ekipman yüzeylerinde, bakteri üremesine ve diğer aşındırıcı asitlerin üretilmesine izin veren biyo filmler oluşturma eğilimindedir.

Temel olarak, bir binanın içindeki sıcaklık dışarıdan daha sıcak olduğunda, geceleri yoğuşma meydana gelir. Ilık, nemli hava yükselir ve soğuk çatı ile soğur. Soğudukça nem tutamaz. Aşırı nemin tavandaki yoğunlaşma damlaları gibi sona ermesi: ahır zemininden yukarı doğru yüzen bir nem bulutu düşünün.

Genellikle, işletmeler tasarruf etmek için bir ahırı sıkılaştırır. Ne yazık ki, bu havalandırma hızını azaltır ve bina sıcaklığını ve nem seviyesinin yükselmesini sağlar. Fan havalandırmalı ahırlarda, gereken nemi sürekli olarak almak için en az bir egzoz fanının çalışmasını sağlayın. Doğal olarak havalandırılan ahırlar nemi kontrol etmek için sabit bir hava değişimi gerektirir.

Doğal Havalandırma ile Ahır perde sistemleri

Mekanik ve doğal havalandırma sisteminin birleşimi olan karma (Hibrit) havalandırma sistemi kışın havalandırmaya yardımcı olacaktır. Doğal havalandırma, binanın içi ve dışı arasındaki yerel rüzgâr ve sıcaklık farklarını kullanır. Bu, mimar ve inşaatçı alemine giren bir alandır ve etkinliği, tasarımlarına dayanmaktadır. VERVAEKE detay link

Mekanik havalandırma için fan sistemleri

Mekanik sistemler genellikle tünel (besleme şeridine paralel hava akımı) veya çapraz (besleme şeridine dik hava akımı) havalandırma olarak tanımlanır ve fanlar sayesine yapılır. Fan seçimi, tüm havalandırma sistemleri içinde işletme maliyetleri üzerinde en yüksek etkiye sahiptir.

Yeni bir tesis için farklı havalandırma sistemleri ve tipleri arasından doğru fan seçimi yapılırken; günlük yönetim, fan bakımı ve fanların sayısı, ahır yönetimi, durak başına ayak izi, inek trafiği, gübre yönetimi veya kişisel tercih gibi diğer faktörler göz önüne alınmalıdır. Tarımsal fanlar nemli ve kirli ortamlara maruz kalır ve yeterli bakımı yapılamayan fanlar verimliliklerinin yüzde 30 ila 50’sini kaybedebilir.

İyi bir havalandırma sistemi; yıl boyunca temiz hava sağlamalı ve yaz mevsiminde hızlı hareket eden hava ile yatak alanında serinlemesine yardımcı olmalıdır.

VFD Fanlar

Değişken hızlı tahrik (VFD) Fan yaz ve kış arasındaki geçişi hassas bir şekilde ayarlamak, işletme maliyetlerini her yıl için $ 6 azaltabilir. Bu, havalandırma işletme maliyetlerinin yüzde 10 ila 25’i olacaktır.

Havalandırma sistemleri için fan seçerken, Vat başına CFM (dakikada fit küp) * olarak listelenen fanın havalandırma verimliliği derecesini (VER) kontrol etmek önemlidir. Test edilmemiş fanlar, bir üreticinin reklamından %50 daha az derecelendirmeye sahip olabilir, bu nedenle bağımsız olarak test edilmiş fanları bulmak önemlidir. Hava Hareketi ve Kontrol Birliği (AMCA) ve Bio-Çevre ve Yapısal Sistemler (BESS) sistem sertifikaları veren kuruluşlardır.

Fan seçimi son derece önemlidir, çünkü fan seçimi havalandırma işletme maliyetleri üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Havalandırma, ineklerin ihtiyaçlarına odaklanmalı, maliyetine değil! AHIR FAN SEÇİMİ