Hayvanların su ihtiyacı Şamandıralı devirmeli suluk FTOT

Hayvanların su ihtiyacı

02/11/2018 Kapalı ile admin

İNEKLERİN SU İHTİYACI VE HAYVAN SULUKLARI

Hayvan refahı için hayvanların öncelikle taze ve temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir ve buna uygun olarak hayvan su ve sululuk ihtiyacı karşılanmalıdır.

İneklerin su ihtiyacı ve hayvan sulukları

Yüksek süt üretim seviyesinin ön şartı, uygun su tedarik sistemidir!
Süt ineklerinde tat alma hissi çok önemlidir! Özellikle süt sığırları arasında kolayca kirlenmeyen ve çabucak temizlenebilen hayvan sulukları ve yalakları çok önemlidir!

Yüksek süt üretimini sağlamak için ineğe mümkün olduğunca su içmek fırsat verme gereklidir. Süt inekleri 1 ila 4 litre süt üretmek için 4-5 litre suya ihtiyaç duyar.

Yem yiyerek sıvı taleplerinin bir kısmını karşılayabilirler. Suyun bir kısmı rasyondan karşılanır ancak %80-90’nı tüketerek karşılanır. Örneğin; 27 kg süt veren bir Holstein ineği, günlük olarak yaklaşık 95-115 litre (25-30 galon) su tüketmelidir. Kuru dönemdeki süt inekleri ise, günlük 28-57 litre(10-15 galon) su tüketmelidir

Hayvanlar, süt üretimine bağlı olarak, sıcak yaz günlerinde 150 litreye kadar su içebilirler. Ortalama olarak inekler dakikada 5-8 litre su içiyorlar.
Ancak inekler son derece susuz kaldıklarında dakikada 25 litre su içmeyi başarırlar.

Su tedarik ekipmanınız bu büyük talebi karşılamak için yeterli teknolojiye sahip olması gerekiyor!

Hayvan suluk ihtiyacı 300 kg ila 500 kiloluk hayvanların ortalama yaz/ kış günde 40 litre civarında su tükettiği kabul edilmeli.
Her gruptaki hayvan sayısına göre hayvan suluk ihtiyacını karşılayacak miktarda ve kapasitede suluk konulmalı. Bu, sayede hayvanlara suyu hızlıca ve büyük miktarlarda içme fırsatı verecektir.
Süt inekleri için serbest duraklı ahırlarda yüksek çıkışlı valfı sayesinde dakikada 30 litreye kadar su teminine ulaşılabilir. Bu nedenle Süt inekleri için serbest ve yarı serbest ahırlarda 15 – 20 hayvana kadar bir içme teknesinin kurulumu önermekteyiz

Mesafe su yalak ve olukların her biri arasındaki mesafe 15 metreden fazla olmamalıdır. Birçok ahırda  yerden tasarruf sağlayan valflı suluk ve yalaklar ve olukları ve büyük, hacimli suluklar önerilir. Örneğin valfli suluklardan 500 ve 520 modeli her yere yerleştirmek mümkündür.

Su derinliği çok düşük olduğu için yem parçaları yerleşemez ve suluk bu nedenle kendi kendini temizler. Hayvanlar tarafından yalak içine taşınan yem kalıntıları, tekrar hayvanlar tarafından yenerek alınır.
Yüksek miktarda su temini ve özel sulukların uzun süren zaman alıcı temizliği, minimum zamana indirir.

Elbette bu suluklar oluklar donmaya karşı korumalı da olabilir! (Bkz.) İlave bir ısıtma elemanı kullanıldığında, teknenin içme suyu düşük ekstra maliyetle dondan korunabilir.

Şamandıra valfli Model 600 ve 620’deki suluk tekneler tercihen Anti-emme halkalı hayvanlar için uygundur. Bu tekneler aynı zamanda Dakikada 40 litredir.

Her gruptaki hayvanlara en azından günde 2 defa suya erişmelerine izin verin

Süt inekleri için SUEVIA yüksek kapasiteli suluklarının montajını öneriyoruz.

Suluk, tekne, yalakların büyüklüğü aynı anda iki hayvan su içecek kadar olması yeterlidir, önemli olan arkadan gelen suyun gücü ve miktarıdır.

Aynı anda iki hayvanın ya da üç hayvanın suluk tan içtiği düşünülür ise hayvanların içtiği su kadar arkadan besleme yapması gerekmektedir. Yani suluklar arkadan temiz su beslemesi yaparken basıncın 2 yada 2.5 bar civarında olması planlanmalıdır. Aksi halde arkadan beslenmesi yetersiz suluklar hayvanlar tarafından tahrip edilir.

Suyu taşıyan borular ana hatlar en 3/4 veya 1″ bir parmak genişliğinde ve suluklara dağılan kısmı ise 3/4 ” üç çeyrek boru olmalı.
Su teknesi kolay temizlenebilmesi için bir santimlik kot farkı ile montaj yapılmalıdır.

Sulukların donma tehlikesi olan bölgelerde Devir-Daim Sistemi, Boru Isıtma, Su Isıtıcıları ve Suluk Isıtıcı Panelleri  ile suyun donması engellenebilir.

Teknelerinin tahliye drenaj vanası olmalıdır, tahliye vanası geniş olmalı tahliye hayvanların yaşam alanını ıslatmamalıdır tahliye direk kanalizasyona yahut sıyırıcı yoluna dökülmelidir.

Gruplandırılmayan hayvanların küçük olabileceği ihtimaline karşılık su tekneleri yerden 70 santim yüksekte olmalıdır.

suluk tekne koruması

Su teknelerinin kenarına Koruma borusu ile dönülmesi durumunda hayvanların su teknelerinin içerisine pislemeleri ve teknelere zarar vermesi engellenmiş olacaktır. Bu görünmeyen bir tehlikedir kalabalık alanlarda beslenen hayvanlar muhakkak suretle sulukların içerisini kirletirler kirlenen su teknelerinden su içmek zorunda kalan hayvanlar hastalanır yahut iştahları ciddi anlamda düşer.

Her gün su teknelerini temizlemek ciddi bir iş-gücü kaybıdır. Bütün bunları önlemek için su teknelerinin etrafı boru ile koruma altına alınmalıdır.
Özellikle son derece uzun ve sert kış mevsimi olan bölgeler için özel geliştirilen

İlave bir ısıtma elemanı kullanıldığında, içme suyu düşük bir maliyetle dondan korunabilir.

Özellikle son derece uzun ve sert kış mevsimi olan bölgeler için özel geliştirilen ISO-SULUK Model 6620. Bu kompakt yüksek performanslı sulukların gövdesi yalıtılmış ve içine monte edilen bir ısıtma elemanı ile standart olarak donatılmıştır. Bu suluklar çok soğuk koşullarda bile hayvanlarınız için yeterli miktarda su tedarik edilmesini sağlar.
Çok iyi yalıtılmış yüksek performanslı ISO,-Termo 2,3 m ve 4,3 m suluklar, çok yönlü kullanım içindir!

Çiftçilerin hızlı boşaltma sulukları, termo sulukları veya yalakları arasında seçim yapabilmesi amacıyla SUEVIA hızlı drenaj suluklarının yanı sıra SUEVIA termo suluklarını da konik ve eğimli zemin ve büyük çaplı bir drenaj deliği ile donatılmıştır. Temiz ve boş bir suluk için tapayı çıkartarak hızlı boşaltım veya boşaltma deliğinden su doğrudan dışarı yönlendirilir ve hızlı bir şekilde drenaj borusu üzerinden aşağı doğru çekilir!
kış sezonunda suluk içinde ve önünde buz yok!!

Sağımdan hemen sonra, inek günlük su gereksinimlerinin %30’una kadar alma ihtiyacı duyar.

Sonuç olarak hayvanları sağımhaneyi terk ettikten sonra sürü kendi içme sıralamalarını tekrar düzenleninceye kadar geniş ve büyük yalak veya su havuzlarında bol ve suya doyurmak mantıklıdır. Ancak bu koşullar altında ve yalnızca bu anlarda inekler aynı anda içinden bir damla su içmek için diğer ineği kabul etmeye hazır olabilir.

Düz ve devirmeli tekneli yalaklar

Basitçe devrilerek temizlenir. düz devirmeli yalaklar ve devirmeli yalaklar arasında fark sadece düz içme küvetine sahiptir.
Hayvanların ihtiyacı olan yeterli bir su miktarı bu yüksek kapasiteli dakikada 40 litre su girişi sağlayan MASTERFLOW şamandıra valfli donatılmış sabit bir su borusuna bağlı suluklar ile mümkündür.
Devirmeli suluklarının su kaynağına bağlantısı esnek bir boru ile yapılır daha düşük su akışı girdisini derin bir küvete sahip olmakla daha büyük bir su kapasitesi sayesinde telafi eder.

Bireysel suluklar

Hayvanların ihtiyacı ve ergonomilerine uygun olan bireysel suluklar ( İnek, buzağı, At, keçi , Koyun, köpekler için) özel üretilmiş kir ve pas oluşumuna müsaade etmeyen Aqua plastik, demir-döküm emaye modelleri ile esnek kullanım ve her daim taze su sağlayan otomatik su kabı